Hunder som ble kalt ”presa” har eksistert på Kanariøyene siden 1500-tallet. De ble brukt som vakthund på gårdene, de tillintetgjorde plagsomme villhunder, og de hjalp slakteren å håndtere kveget. Den gamle presaen ble utryddet pga mye blandingsavel. Men en håndfull oppdrettere gikk sammen for å rekonstruere rasen igjen, ca 1970. Raser som ble brukt i rekonstruksjonen er blant annet Bullterrier, Engelsk Bulldog, Bullmastiff, Spansk Mastiff, noe Staffordshire Bullterrier, noe Rodesian Ridgeback, Grand Danois, Neapolitansk Mastiff, noe Dogge de Bourdeaux, og mye Majorero. Majorero er en annen gammel rase som levde side om side med de gamle presaene, og det var mye blandingsavel mellom de to. Så majoereoen lå bak mye av den gamle presaen, og derfor falt det seg naturlig og bruke majorero i rekonstruksjonen. Majoreroen er en karakteristisk og skarp kveghund som har gitt presaen mye av det skarpe temperamentet.

Presaene som går tilbake til linjer fra Grand Canaria har ofte et sterkere temperament enn hundene fra Teneriffe. Grunnen er at på Grand Canaria brukte man bla. bullterrier og neapolitansk mastiff, terrieren med mye driv og nappen som var en sterk og fryktløs vokter. Mens på Teneriffe brukte man litt mildere raser, som bulldoggen og forskjellige mastiffer. 

Navnet Perro de Presa Canario betyr ”hund som holder/griper fra Kanariøyene”, og med det menes det gripe/holde kveg. Navnet kommer altså fra gammelt av, da presaen hjalp slakteren med kveget.

 

 

En mer utfyllende beskrivelse av historien finner du på www.presacanario.no.